U bent hier

Nalatenschap

Op twee manieren kunt u uw erfenis − geheel of ten dele − ten goede laten komen aan Het Tweede Huis: een erfstelling of een legaat.
 
Erfstelling
We spreken van een erfstelling als u een persoon of organisatie die geen wettelijke erfgenaam is, als erfgenaam opneemt in uw uiterste wil (voorheen: testament).
Deze persoon of organisatie deelt mee in alle rechten en plichten van de nalatenschap (erfenis).
U bepaalt op welke manier uw nalatenschap wordt verdeeld, niet alle erfgenamen hoeven een gelijk deel te krijgen.
Na uw overlijden worden eerst eventuele legaten, schulden en kosten afgehandeld, daarna wordt het restant volgens uw wensen onder de erfgenamen verdeeld.
 
Legaat
Een legaat is een onderdeel van uw uiterste wil (voorheen: testament).
U bepaalt daarin dat u een precies omschreven bedrag of goed nalaat aan een persoon of organisatie. Zo kunt u Het Tweede Huis bijvoorbeeld geld, aandelen of een stuk grond nalaten.
Na uw overlijden wordt eerst het legaat afgehandeld en worden kosten en schulden betaald, daarna wordt het restant van de erfenis verdeeld over de wettelijke erfgenamen. Op deze manier dragen de erfgenamen allemaal een deel van de last.
 
Belastingvrijstelling
Goede doelen die door de Belastingdienst aangemerkt zijn als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), zijn vrijgesteld van successierecht. Het Tweede Huis heeft deze status gekregen. Iedere euro die u ons nalaat komt dus ten goede aan ons werk! Nadere informatie vindt u onder de button ANBI en fiscus.
 
Notaris
Mocht u gratis juridisch advies willen kunnen wij u in contact brengen met onze notaris. Hij is u graag van dienst. 
 

 

Hosting & Onderhoud door ELONISAS Groep B.V.