U bent hier

ANBI en fiscus

Als een goed doel beantwoordt aan bepaalde eisen kan het door de Belastingdienst aangemerkt worden als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
 
Het Tweede Huis is een zogenaamde ANBI-instelling. 
 
Deze ANBI-status biedt u na een donatie de volgende fiscale voordelen.
 
Als uw gift aan Het Tweede Huis voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Zie ook uitgebreide informatie op www.belastingdienst.nl.
 
Gewone gift
U dient met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan te tonen dat u de gift hebt gedaan. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. 
 
Periodieke gift
U dient de periodieke gift te laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. Ook dient u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar te doen.
 
Nalatenschap
Als u uw erfenis of een deel ervan via een erfstelling of een legaat nalaat aan Het Tweede Huis, is deze nalatenschap vrijgesteld van successierecht. 

Hosting & Onderhoud door ELONISAS Groep B.V.