U bent hier

Medewerkers

Uiteraard kan Het Tweede Huis niet functioneren zonder de vele medewerkers.

Medewerkers van Het Tweede Huis zijn vrijwilligers die een deel van hun vrijetijd inzetten om het reilen en zeilen binnen en rondom Het Tweede Huis te begeleiden. Zij leveren ieder hun bijdrage om het woon- en leefgenot voor de bewoners zo optimaal mogelijk te maken.

tekening kinderkamer

Hun bijdrage kan o.m. bestaan uit:
- aanwezigheid in huis, zoals het bieden van
een luisterend oor of het begeleiden van
huishoudelijke en andere taken;
- regelen van de wekelijkse boodschappen;
- zorgen voor ontspanning in de vorm van creativiteit, zang en wandelen;
- onderhoud van het gebouw en van de tuin;
- werk ‘achter de schermen’: bestuursactiviteiten, financiële ondersteuning.

Onze medewerkers bieden geen professionele hulp. Zij handelen vanuit eigen gevoel, met warmte en menselijkheid.

Indien nodig zijn bewoners zelf
verantwoordelijk voor het inschakelen van professionele hulp. Wel zullen medewerkers hierbij behulpzaam kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Hosting & Onderhoud door ELONISAS Groep B.V.